BSL-links

Navigatie

Over de website Elementaire sociale vaardigheden

Op deze website vindt u het aanvullende materiaal bij het boek Elementaire sociale vaardigheden. Onder het menu-item video's staan 25 filmfragmenten waarin de in het boek besproken vaardigheden worden gedemonstreerd.

Het menu-item extra bestanden bevat opdrachten en oefeningen per hoofdstuk. Onder het menu-item toetsen vindt u diagnostische toetsen per hoofdstuk.

Elke toets opent met een inleiding op het onderwerp waar de toets over gaat en daarna start de toets met de eerste vraag, waarbij de juiste betekenissen aan begrippen gekoppeld moeten worden. Vervolgens komen er minimaal vijftien vragen aan bod die met juist of onjuist beantwoord moeten worden. De toets sluit af met tien multiple-choicevragen. Bij de juist/onjuist-vragen en de multiple-choicevragen krijgt de gebruiker na het invoeren van zijn antwoord een scherm met feedback. Bovenaan in de balk van dit scherm staat aangegeven of de gebruiker de vraag juist dan wel onjuist heeft beantwoord. Daaronder volgt een toelichting.


In de boekuitgave Elementaire sociale vaardigheden staat in hoofdstuk 4 vermeld dat er videofragmenten beschikbaar zijn bij voorbeeld 1. Dit klopt echter niet. In plaats van voorbeeld 1, zijn er in hoofdstuk 4 videofragmenten beschikbaar van voorbeeld 3 (video’s 4.3a tot en met d onder het menu-item Video’s).  

 

Onderdeel van